แพ็คเก็จทัวร์
 โปรแกรมทัวร์ วังเวียง เวียงจันทร์ เมืองเฟือง 4 วัน 3 คืน  (LL01) ทัวร์รถไฟลาวจีน เวียงจันทร์ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน   (LL02)ทัวร์รถไฟลาวจีน เวียงจันทร์ หลวงพระบาง 2 วัน 1 คืน  (LL03) ทัวร์รถไฟลาวจีน เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน  (LL04) ทัวร์รถไฟลาวจีน เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน  (LL05) ทัวร์รถไฟลาวความเร็วสูง เมืองเฟือง เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน  (LL06) โปรแกรมทัวร์รถไฟลาวจีน เที่ยวเมืองเฟือง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน  (LL07)ทัวร์รถไฟลาวจีน เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน  (LL08)ทัวร์รถไฟลาวจีน เวียงจันทร์ หนองเขียว เมืองงอย หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน  (LL09)โปรแกรมทัวร์เที่ยว เวียงจันทร์ เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง หนองเขียว เมืองไชย 4 วัน 3 คืน

โปรแกรมทัวร์ วังเวียง เวียงจันทร์ เมืองเฟือง 4 วัน 3 คืน แบบชิวๆ

โปรแกรมทัวร์ วังเวียง เวียงจันทร์ เมืองเฟือง 4 วัน 3 คืน แบบชิวๆ

โปรแกรมทัวร์ วังเวียง เวียงจันทร์ เมืองเฟือง 4 วัน 3 คืน แบบชิวๆ
 
วันที่ 12/8/65 หนองคาย-เวียงจันทร์-เมืองเฟือง 
13.00 น. รับคณะทัวร์อุดร/หนองคาย หลังจากนั้นเดินทางไปสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว เพื่อรอทำเอกสารผ่านแดนข้ามไปประเทศลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมืองทั้งสองประเทศเรียบร้อยแล้ว
  
14.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองเฟือง ระยะทาง 140 กิโลเมตร ประมาน 2 ชั่วโมงครึ่ง
16.00 น. เดินถึงเมืองเฟือง เช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อน ตามอัธยาศัย คณะทัวร์จะได้สัมผัส บรรยายกาศธรรมชาติของเมืองเฟือง    
18.00 น. รับประทาน อาหารเย็น (มื้อที่1) เข้าที่พัก เฮือนแพ เมืองเฟือง หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 13/8/65 เมืองเฟือง-เวียงจันทร์
05.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า กับกิจกรรม ทำบุญตักบาตรที่ริมแม่น้ำรีก (กิจกรรมนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามความสมัครใจ)
  
07.00 น. พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่2) 
08.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่นครหลวงเวียงจัน เที่ยวชม กราบไหว้พระธาตุหลวง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของนครหลวงเวียงจัน จากนั้นแวะถ่ายรูปที่ ประตูชัย  ซึ้งเป็นจุดแลนด์มาร์คอีกหนึ่งสถานที่ ที่นักท่องเที่ยวไปเวียงจันแล้วต้องแวะชม
  
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่3)
14.00 น. นำท่านเข้าเช็คอินเข้าสถานีรถไฟฟ้านครหลวงเวียงจัน เพื่อขึ้นรถไฟฟ้าความเร็วสูง เมืองหน้าสู่เมืองวังเวียง
  
16.12 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟเมืองวังเวียง หลังจากนั้น พาคณะทัวร์เช็คอินเข้าที่พัก โรงแรม นำสัมภาระไปเก็บ เข้าที่พัก
16.40 น. พาคณะทัวร์ ล่องเรือหางยาว ชมบรรยายกาศ ธรรมชาติแม่น้ำซอง 
  
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 4 ) และ พร้อมเข้าที่พัก โรงแรม หรือ ระดับเทียบเท่า ท่านใดต้องการเดินเที่ยวชมทางคนเดิน ชิมขนมโรตีอันเรืองชื่อเมืองวัง ใครมาก็ต้องลองชิมสักครั้ง
วันที่ 14/8/65 วังเวียง - พายเรือคายัก - ถ้ำนางฟ้า - บลูดากูล 
08.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า ( มื้อที่ 5 )
  
09.00 น. ขึ้นรถสองแถว เดินทางไปจุดท่าปล่อยเรือคักยัก เพื่อรับฟังการควบคุมการ พายเรือคายัก ด้วยตัวเองจากไกด์ท้องถิ่น เลือกคู่หูกับเรือคันโปรด พายลัดเลาะตามเชิงเขา ผ่านลำธารบางที่ก็ลึกบางครั้งตื้น น้ำจะใสมากจนมองเห็นพิ้นหิน บางจุดจะมีขาวบ้านหาปลาด้วยวิธีดำน้ำ เลาะเลี้ยวตามโค้งน้ำ สัมผัสกับวิธีชีวิตที่ไร้ปรุงแต่งของชาวบ้าน ฝูงวัวควาย นอนแช่น้ำ รอนักท่องเที่ยวถ่ายรูปให้ โดยไม่เคยคิดค่าตัวเลย 
  
10.30 น. พายเรือคายักมาถึง ถ้ำนางฟ้า  ถ้ำที่สวยอีก 1 ถ้ำของวังเวียงภายใน มีไฟประดับ ภายในบริเวณถ้ำจะสัมผัสได้ถึงอากาศเย็นฉ่ำ หินงอกหินย้อยอันงดงาม 
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ( มื้อที่ 6 )
  
14.30 น. ออกเดินทางสู่ ถ้ำปูคำ(บลูลากูน) น้ำใส่สะอาด เล่นน้ำอิสระตามอัธยาศัย มี กระโดดน้ำ ที่บลูลากูน หรือจะปีนเขา ขึ้นไปไหว้พระบน ถ้ำปูคำ  
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ( มื้อที่ 7 ) และเข้าที่พัก วังเวียง
 
วันที่ 15/8/65 วังเวียง-เวียงจันทร์-หนองคาย/อุดร
08.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า ( มื้อที่ 8 ) หรือคณะทัวร์จะเดินเที่ยว ชม บรรยายกาศเมืองวังเวียง ก่อนกลับแล้วแต่คณะทัวร์
10.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองนครหลวงเวียงจันทร์
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ที่ เวียงจันทร์ ( มื้อที่ 9 )
  
13.00 น. นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว (Hor Phra Kaew Museum)ซึ่งครั้งหนึ่ง เคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตก่อนที่จะถูก อันเชิญมาไว้ที่กรุงธนฯโดยเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก(ร. 1) เมื่อปี ค.ศ. 1778 จากนั้นนำท่านเข้านมัสการ วัดเจ้าแม่ศรีเมือง วัดที่คนลาวเคารพนับถือ และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ของ เวียงจันทน์
15.00 น. อำลาเมืองเวียงจันทน์ และเดินทางไปที่ด่านชายแดนและนำท่าน เข้าชอปปิ้งในร้านสินค้าปลอดภาษี ที่ด่านลาวเลือกซื้อสินค้านานาชาติมียี่ห้อ (Band Name) ราคาถูกต่างๆ มากมาย อาทิ เหล้า ไวน์ บุหรี่ และเครื่องสำอาง 
16.00 น. เดินทางกลับเมืองไทยโดยสวัสดิ์ภาพ และส่งคณะทัวร์ที่ หนองคาย หรือ อุดรธานี ด้วยความประทับใจจากทีม 
 
หมายเหตุ-โปรแกรมอาจจะเป็นแปลงตามสถานการณ์แต่ก็ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของลูกค้าเป็นหลักในการเดินทาง
โปรแกรมนี้ คณะทัวร์ทุกท่านที่เดินทาง ต้องมีพาสปอร์ตทุกท่านในการเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไป
คณะทัวร์ต้อง มีเอกสาร ใบรับรองการ ฉีดวักซีน ครบ 2 เข็ม ขึ้นไปก่อนออกเดินทาง (ต้องพกติดตัวมาด้วย)

อัตราค่าบริการ 8-10 ท่าน 
ท่านละ 14,000 บาท 

อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้/ค่ารถไฟฟ้าความเร็วสูง เวียงจันทร์-วังเวียง
- ค่าที่พักประเทศลาว 3 คืน  5 ห้อง ต่อคืน (ใช้ห้องประมาน 1,500-2,000 บาท)
- ค่าอาหารทุกมื้อ ( 9 มื้อ)
- น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ รวมค่าผ่านแดนไปลาว ค่ากิจกรรมการเล่น พายเรือคายยัก ล่องเรือ ที่เมืองวังเวียง
- ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท (ค่าประกันอุบติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียสินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง)
- ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวไทย-ลาว ตลอดการเดินทาง
 
อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์
• ไม่รวม VAT 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%
• ค่ารายการอาหารนอกเมนู เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
• ค่าทิปคนขับรถและไกด์ ตามความพึงพอใจของลูกค้า
• ค่ากิจกรรมการเล่นนอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ เช่น Zipline นั่งบอลลูน ขับรถ ATV ที่เมืองวังเวียง เป็นต้น
• ค่าประกันภัยโควิค-19
• ค่าทำบุญตักบาตร
• ค่าธรรมเนียนวีซ่าเข้าประเทศลาวสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศลาว
 

บริษัท ทีบีบี พลัส จำกัด 

บริษัทมั่นคง ลูกค้ามั่นใจ เน้นความประทับใจเป็นหลัก

สายด่วน 090-6436573,094-2825979, 094-6474942

ID LINE : 0906436573

ID LINE : RUNGSUN0909

ID LINE : TONGRA81

EMAIL : TBBTOUR24@GMAIL.COM