แพ็คเก็จทัวร์
 โปรแกรมทัวร์ วังเวียง เวียงจันทร์ เมืองเฟือง 4 วัน 3 คืน  (LL01) ทัวร์รถไฟลาวจีน เวียงจันทร์ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน   (LL02)ทัวร์รถไฟลาวจีน เวียงจันทร์ หลวงพระบาง 2 วัน 1 คืน  (LL03) ทัวร์รถไฟลาวจีน เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน  (LL04) ทัวร์รถไฟลาวจีน เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน  (LL05) ทัวร์รถไฟลาวความเร็วสูง เมืองเฟือง เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน  (LL06) โปรแกรมทัวร์รถไฟลาวจีน เที่ยวเมืองเฟือง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน  (LL07)ทัวร์รถไฟลาวจีน เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน  (LL08)ทัวร์รถไฟลาวจีน เวียงจันทร์ หนองเขียว เมืองงอย หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน  (LL09)โปรแกรมทัวร์เที่ยว เวียงจันทร์ เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง หนองเขียว เมืองไชย 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ลาวใต้ 1 วัน ไป-กลับ ตาดเยือง ตาดฟาน ผาส้วม ตลาดดาวเรือง ดิวตี้ฟรี (LTA 01)

ทัวร์ลาวใต้ 1 วัน ไป-กลับ ตาดเยือง ตาดฟาน ผาส้วม ตลาดดาวเรือง ดิวตี้ฟรี (LTA 01)

โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ 1 วัน ไป-กลับ กับ 3 น้ำตก (LTA 01)

ชมความงามน้ำตกที่ลาว ตาดเยือง ตาดฟาน ตาดผาส้วม แวะตลาดดาวเรือง เที่ยว สปป.ลาว กับบรรยากาศที่ยากจะลืม


07.30 น.รับคณะที่ ด่านพรมแดนช่องเม็ก  ผ่านพิธีการท่องเที่ยวไทย – ลาว สู่แขวงจำปาสักข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพ

ลาว –ญี่ปุ่น สู่ เมืองปากเซ

08.30 น.ออกเดินทางขึ้นเขาเข้าเขตหนาวสู่ เมืองปากซอง รายล้อมด้วยแมกไม้นานาพันธ์ไร่ชา กาแฟ มีให้เห็นตลอดสองข้างทาง ชม น้ำตกตาดเยือง สายน้ำจากภูเขาเทวดาใสสะอาด ตกจากหน้าผาสูงชัน ลดหลั่นประดับด้วยกล้วยไม้ป่า

10.30 น.ชม น้ำตกคู่แฝด ตกจากยอดเขาของอุทยานแห่งชาติ ดงหัวสาว สู่เหวลึก กว่า 120 เมตรระทึกใจกับความงามที่ได้เพียงยืนมองยากจะหาที่ใดเปรียบของ น้ำตกตาดฟาน

11.30 น.เดินชมบรรยากาศหลากหลายความงามของ น้ำตกผาส้วม ชมแท่งหินธรรมชาติวางตั้งเป็นแนวฝาผนังคล้ายฝีมือของมนุษย์ น้ำตกบักแงว ที่ซ่อนตัวอยู่กลางป่าใกล้กัน แล้วแวะชม 

หมู่บ้านชนเผ่าจำลอง ที่จัดสร้างแสดงไว้พร้อมรับประทานอาหารที่ภัตตาคารริมน้ำตก

13.30 น. แวะ ตลาดดาวเรือง ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของลาวภาคใต้

15.30 น.ถึงด่านช่องเม็กเลือกซื้อ สินค้าอินโดจีน สินค้าปลอดภาษี และสินค้าพื้นเมืองลาว

16.30 น.ออกเดินทางจาก ด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี ส่งคณะโดยสวัสดิภาพ

   อัตราค่าบริการ 

จำนวน

4-5 ท่าน

6-7 ท่าน

8-10 ท่าน

11 – 12 ท่าน

ราคา

3,500 บาท

2,500 บาท

1,700 บาท

1,500 บาท

 

 อัตรานี้รวม           

 - ค่ารถตู้คอมมิวเตอร์ VIP นำเที่ยวตลอดรายการ 

 - ค่าทำหนังสือผ่านแดน และค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดน

-  ค่าอาหาร  จำนวน  1  มื้อ

 -  ค่ามัคคุเทศก์ลาว ค่าเข้าชมสถานที่ และพนักงานนำเที่ยว

 - ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท

- น้ำดื่มตลอดการเดินทาง

 

พิเศษ!! กรณี 30 ท่านขึ้นไป(ราคาพิเศษ) โทรมาสอบถามตรงที่ 082-3048419 ,088-0916883,045-476848 Email :tbb_tour@hotmail.com (Id line:tongra24)

 

 ถ้าถามว่า  ทัวร์ลาวใต้ บริษัทไหนดี  ตอบต้องบริษัท ที.บี.บี. การท่องเที่ยว จำกัด เราเน้นที่คุณภาพการบริการ เพราะเราไม่คิดที่จะขายทัวร์ครั้งเดียวเท่านั้น พร้อมประกันภัยการเดินทางให้ท่านได้อุ่นใจ 1,000,000 บาท ทุกที่นั่ง ถูกต้องตามกฏหมาย

 

โปรแกรม ทัวร์ลาวใต้ 1 วัน (LTA 01)

โปรแกรม ทัวร์ลาวใต้ 1 วัน (LTA 02)

โปรแกรม ทัวร์ลาวใต้ 1 วัน (LTA 03)

โปรแกรม ทัวร์ลาวใต้ 1 วัน (LTA 04)

โปรแกรม ทัวร์ลาวใต้ 2 วัน 1 คืน (LTB 01)พักเมืองปากเซ

โปรแกรม ทัวร์ลาวใต้ 2 วัน 1 คืน (LTB 02)พักเมืองปากเซ

โปรแกรม ทัวร์ลาวใต้ 2 วัน 1 คืน (LTB 03)พักเมืองปากซอง

โปรแกรม ทัวร์ลาวใต้ 2 วัน 1 คืน (LTB 04)พักเมืองปากเซ

โปรแกรม ทัวร์ลาวใต้ 2 วัน 1 คืน (LTB 05)พักเมืองปากเซ

โปรแกรม ทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน (LTC 01)พักเมืองปากเซ 2 คืน

โปรแกรม ทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน (LTC 02)พักเมืองปากเซ 2 คืน

โปรแกรม ทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน (LTC 03)พักเมืองปากเซและอ.โขงเจียม

โปรแกรม ทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน (LTC 04)พักปากซองและเมืองปากเซ

โปรแกรม ทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน (LTC 05)พักแขวงอัตตะปือและเมืองปากเซ

โปรแกรม ทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน (LTC 06)พักเมืองปากซองและอัตตะปือ

โปรแกรม ทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน (LTC 07)พักเมืองปากซอง 2 คืน

โปรแกรม ทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน (LTC 08)พักเมืองปากซองและเมืองปากเซ

โปรแกรม ทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน (LTC 09)พักเมืองปากเซ 2 คืน

โปรแกรม ทัวร์ลาวใต้ 4 วัน 3 คืน (LTD 01)พักเมืองปากเซ 2 คืนและเมืองปากซอง 1 คืน

โปรแกรม ทัวร์ลาวใต้ 4 วัน 3 คืน (LTD 02)พักเมืองปากเซ 2 คืนและ อ.โขงเจียม 1 คืน

โปรแกรม ทัวร์ลาวใต้ 4 วัน 3 คืน (LTD 03)พักเมืองปากเซ 2 คืนและเมืองปากซอง 1 คืน

โปรแกรม ทัวร์ลาวใต้ 4 วัน 3 คืน (LTD 04)พักเมืองปากซอง แขวงอัตตะปือ และเมืองปากเซ

โปรแกรม ทัวร์ลาวใต้ 4 วัน 3 คืน (LTD 05)พักเมืองปากซองและเมืองปากเซ 2 คืน

โปรแกรม ทัวร์ลาวใต้ 2 วัน 1 คืน (LTE 01)พักบ้านบนต้นไม้

โปรแกรม ทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน (LTE 02)พักบ้านบนต้นไม้และเมืองปากเซ

โปรแกรม ทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน (LTE 03)พักบ้านบนต้นไม้ 2 คืน

โปรแกรม ทัวร์ลาวใต้ 5 วัน 4 คืน (LTE 04)พักเมืองปากเซ 2 คืนและเมืองปากซอง 2 คืน 

 

 โปรแกรมพร้อมราคาเที่ยว ทัวร์วังเวียง 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมพร้อมราคาเที่ยว ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง 3 วัน 2 คืน 

โปรแกรมพร้อมราคาเที่ยว ทัวร์เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน

โปรแกรมพร้อมราคาเที่ยว ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน รับสนามบินหลวงพระบาง

โปรแกรมพร้อมราคาเที่ยว ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน รับหน้าด่าน จ.หนองคาย

โปรแกรมพร้อมราคาเที่ยว ทัวร์เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน 

โปรแกรมพร้อมราคาเที่ยว ทัวร์เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน  มีกระเช้า บาน่าฮิลล์

 โปรแกรมพร้อมราคาเที่ยว ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน

กลุ่มคำถามที่ต้องการคำตอบ 

 

ทัวร์ลาวใต้   ทัวร์ลาวใต้ จากอุบล   ทัวร์ลาวใต้ โดยเครื่องบิน   ทัวร์ลาวใต้ pantip   ทัวร์ลาวใต้ บริษัทไหนดี   ทัวร์ลาวใต้ 2 วัน 1 คืน   ทัวร์ลาวใต้แบบประหยัด   ทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน   ทัวร์ลาวใต้ 1 วัน  ลาวใต้   เที่ยวลาวใต้ pantip   เที่ยวลาวใต้ ด้วยตัวเอง   เที่ยวลาวใต้ ปากเซ   เที่ยวลาวใต้ด้วยตัวเอง pantip   เที่ยวลาวใต้ จากอุบล   เที่ยวลาวใต้ แบบประหยัด  ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน   เที่ยวลาวใต้ 2 วัน 1 คืน   เที่ยวลาวใต้ 1 วัน   เช่ารถตู้อุบล   เช่ารถไปลาว   ชมรูปทริปที่ผ่านมา   ทัวร์ไทย-ลาว   เที่ยวลาว-ไทย  ทัวร์หลวงพระบาง

 สนใจ โทรมาสอบถามตรงที่ 082-3048419 ,088-0916883, ตั้งโต๊ะ045-210754 Email :tbb_tour@hotmail.com  (Id line:tongra24)พิเศษ!! กรณี 30 ท่านขึ้นไป(ราคาพิเศษ)